Kompensationsordning for selvstændige

Pris fra 1.400,00 DKK

Er du selvstændig, og lider din omsætning under den aktuelle Corona-situation? I så fald kan du gøre brug af regeringens midlertidige kompensationsordning.

Azets hjælper dig med ansøgningsprocessen fra A-Z:

  • Forklaring af ordningen
  • Beregning af den forventede omsætning inden for Erhvervsstyrelsen retningslinier
  • Ansøgning og dokumentation

Vælg herunder hvor mange ejere, I er i virksomheden.

Beskrivelse af ordningen

Kompensationen fra staten vil udgøre 90 % af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Dog kan kompensationen maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvis der er flere ejere).

Hvis du som selvstændig har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 %., svarende til 46.000 kr.

Kompensationen er skattepligtig. Ordningen vil gælde fra 9. marts til 8. juli 2020.


Denne løsning er relevant for:

Virksomheder som pga. COVID-19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 %


Betingelser

  • Virksomheden må have haft en gennemsnitlig omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned i en forudgående periode
  • Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 %. ejerskab og arbejder i virksomheden
  • Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet
  • Virksomheden må maksimalt have 25 fuldtidsansatte
  • Virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020
  • Virksomhedsejeren kan være omfattet af ordningen i maksimalt fire måneder
  • Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19

Har du spørgsmål til assistancen eller brug for hjælp til bestilling? Du kan altid kontakte os på tlf. 69 69 15 47

Pris Prisen er en engangsydelse ifm. assistancen
Købsproces Efter køb vil du blive kontaktet af en konsulent.