Ferielovspakke

Pris fra 479,00 DKK

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft, hvilket har medført en række ændringer for jeres løn- og HR-afdeling. Azets' HR-eksperter kan hjælpe jer når de nye opgaver og processor skal tænkes ind i forbindelse med den nye ferielov. Vælg den pakke, der passer bedst til jeres behov, og lær at implementerer forandringerne i jeres virksomhed.

Den nye ferielov har medført mange nye opgaver, ændrede processer og tilpasninger af løn- og HR-systemer. For mange HR-administrationer kan der være mangel på ressourcer eller viden om alle ændringer. Vores HR-eksperter hjælper jer med at implementerer forandringerne efter den nye ferielov er trådt i kraft.

Vores HR Legal-afdeling har udarbejdet forskellige ferielovspakker. Så kan du vælge den løsning, der passer bedst til jeres behov.


De nye opgaver og processer betyder, at I eksempelvis skal sørge for at: 

  • Opdatere ansættelseskontrakter og personalepolitikker
  • Lave ferieregnskab for hver enkelt medarbejder på månedlig basis
  • Tilpasse jeres løn- og HR-systemer, så I altid har styr på medarbejdernes feriedage
  • Rapportere til nyoprettet fond, om hvor mange feriepenge medarbejderne har indefrosset
  • Afregne indefrosne feriepenge, når en medarbejder forlader arbejdsmarkedet

Den nye ferielov betyder, at alle får ferie med løn, selve ferieåret ændres, og vi skal lære det nye begreb "samtidighedsferie" at kende. Vores feriepakker gør jer klogere på, hvad den nye ferielov egentlig betyder for jeres virksomhed. 

Vi bruger vores professionelle kompetence til at give jer ro og tryghed i at implementere de nye processer.


Vores HR-eksperter kan hjælpe med alt inden for arbejds- og ansættelsesret same personaleforhold. Hvis du har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os. 

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe med den nye ferielov.


Har du spørgsmål til produktet eller brug for hjælp til bestilling? Du kan altid kontakte os på tlf. 44 51 81 80

Købsproces Når du køber en ferielovspakke, vil du blive kontaktet af en HR-konsulent, som hjælper dig videre.
Grundpakke og Pluspakke I grundpakken og pluspakken får I svar på de vigtigste spørgsmål såsom de tre vigtigste ændringer, ansattes rettigheder samt optjening og afvikling af ferie ifølge den nye ferielov. Vi sørger for, at I er helt med på ændringerne. I pluspakken gennemgår vi også overgangsperioden og datarapportering. Ved begge pakker vil I modtage materiale, som kan hjælpe jer med den nye ferielov.
Gennemgang hos Azets eller hos jer I denne pakkeløsning får I to timers grundig gennemgang af loven og de ændringer, der følger med. Vores specialister i løn og HR sørger for, at du får et tydeligt billede af, hvad den nye ferielov indeholder samt redskaber til at håndtere ændringer i din virksomhed. Ved køb af pluspakken kan du samle et hold af kolleger fra din løn- og HR-funktioner samt andre relevante stillinger, som kan deltage i foredraget.
Revidering af ansættelseskontrakt og personalepolitik Azets kan varetage revidering af jeres ansættelseskontrakter og personalepolitikker. Så sikrer vi, at både jeres standard kontrakter og personalepolitikker overholder den nye ferielov såvel lovmæssigt som også med særligt syn ud fra et procesmæssigt synspunkt. Hvis I har indgået lokale aftale eller individuelle aftaler, skal disse også medtænkes i revideringen.