Handelsbetingelser


Generelle oplysninger

Azets Insight A/S
Lyskær 3 CD, 2730 Herlev
CVR-nr: 25 07 48 23
marketing-dk@azets.com
Tlf. 44 51 81 80

Ydelser bestilt på webshop.azets.dk leveres af:

Azets Insight A/S
Lyskær 3 CD
2730 Herlev
CVR-nr: 25 07 48 23


Bestilling og fragt af ydelser

Bestilling af ydelser foregår via webshop.azets.dk ved at gennemføre en ordre. Når ordren er gennemført, modtager du en bekræftelsesmail fra Azets Insight A/S. Ved filsalg vil du modtage et link til download af købte fil i bekræftelsesmailen. Ved kursustilmelding vil du modtage en efterfølgende mail med kursusdetaljer.

Ved køb af alle ydelser undtagen kurser og filer vil du blive kontaktet af en konsulent, som vil være din kontaktperson. Denne konsulent vil sørge for, at du kommer godt i gang med din købte ydelse.

Betaling

Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationens regler. Det kort, som blev anvendt ved købet, vil først blive debiteret, når en købs-/samarbejdsaftale er underskrevet med en konsulent. Det vil sige, at du ikke vil blive fratrukket beløbet, før vi er klar til at yde den købte service.

Priser

Alle priser på webshop.azets.dk er i danske kroner og eksklusiv moms. Bemærk, at nogle priser kan variere alt efter den type ydelse, du vælger og tilvalg af tillægsydelser.

Fortrydelsesret

Der gælder ingen fortrydelsesret ved køb af ydelser via webshop.azets.dk, da du i forbindelse med dit køb af ydelser anses for erhvervsdrivende. Ved din accept af nærværende handelsbetingelser giver du dit udtrykkeligt samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Du kan således ikke fortryde et køb efter din bestilling.

Købsaftale

Købsaftalen indgås med en konsulent efter du har bestilt din ordre på webshop.azets.dk

Persondatapolitik

Vi har brug for en række oplysninger, når du køber en ydelse hos os. Det gælder følgende oplysninger:

Navn, CVR-nr, virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer og mailadresse

Behandling af disse oplysninger er omfattet af Persondataloven.

Dataansvarlig og databehandler

I forbindelse med Azets' behandling af personoplysninger til brug for dit køb, anses du som kunde for dataansvarlig, mens Azets Insight A/S er databehandler. Der er i den forbindelse aftalt følgende: Azets Insight A/S handler alene efter din instruks. Azets A/S skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Azets Insight A/S skal på din anmodning give dig tilstrækkelige oplysninger til, at du som dataansvarlig kan bekræfte, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Azets Insight A/S, skal du rette henvendelse til marketing-dk@azets.com eller tlf: +45 44 51 81 80. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Sikkerhed

Personoplysninger, som er afgivet til Azets Insight A/S, opbevares på computere og netværk med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og Azets' sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug. Personoplysninger, som er indsamlet i forbindelse med køb af en ydelse, som er omfattet af Hvidvaskloven, vil dog blive gemt i mindst 5 år efter samarbejdet mellem kunde og Azets Insight A/S er ophørt.

Klage til Datatilsynet

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon 3319 3200.

Hvidvaskforpligtelser

Azets er, som ekstern bogføringsvirksomhed omfattet af hvidvaskloven, forpligtet til at følge Hvidvaskloven og indhente oplysninger om vores kunders reelle ejere samt have forretningsgange som understøtter Hvidvaskloven og Kend din kunde (KDK) procedurer.

På følgende link https://vismaaddo.net/Azets/#/ bedes du registrere den eller de reelle ejere af virksomheden og udfylde med informationer samt legitimere ejer(e) ved enten at vedhæfte en kopi af pas eller kørekort. Såfremt du ikke er i besiddelse af legitimation for den reelle ejer, kan du via blanketten give information om, at ejer selv skal legitimere sig. I vil efterfølgende modtage en kvittering for at have underskrevet dokumenterne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mailadressen: hvidvask-dk@azets.com, eller du kan kontakte din daglige kontaktperson i Azets.

 

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 21.05.2019